Blogguniversum

Cookie- och integritetspolicy

Introduktion till vår webbplats

När du besöker vår webbplats samlas information in om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och våra annonser. Om du inte vill att sådan information ska samlas in bör du radera dina cookies och avstå från vidare användning av webbplatsen. Nedan har vi redogjort för vilken information som samlas in, dess syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

 

Kakor (cookies)

Webbplatsen använder “cookies”, vilket är en textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller liknande i syfte att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod såsom virus. Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se instruktioner: http://minecookies.org/cookiehandtering Om du tar bort eller blockerar cookies kan annonserna bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt. Webbplatsen innehåller cookies från tredje part, vilka specificeras i översikten längst ner på denna sida.

 

Personuppgifter i allmänhet

Personuppgifter är all slags information som i någon utsträckning kan hänföras till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar en rad sådana uppgifter. Det sker t.ex. när du tar del av innehåll, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, använder andra tjänster eller genomför köp via webbplatsen. Vi samlar vanligtvis in och behandlar följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på (intressen). I den mån du uttryckligen samtycker till detta och själv anger informationen behandlar vi även Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsinformation. Detta sker vanligtvis i samband med att du skapar en inloggning eller genomför ett köp.

 

Säkerhet och trygghet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller avslöjas för obehöriga personer, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

 

Ändamål med uppgifterna

Uppgifterna används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som mest sannolikt är relevanta för dig, för att registrera dina inköp och betalningar samt för att tillhandahålla de tjänster du har begärt, t.ex. att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och vårt innehåll.

Lagringsperiod

Uppgifterna lagras under den tidsperiod som tillåts enligt lag, och vi raderar dem när de inte längre behövs. Perioden beror på vilken typ av uppgifter det rör sig om och anledningen till lagringen. Det är därför inte möjligt att ge en allmän tidsram för när information raderas.

 

Utlämnande av information

Uppgifter om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och klickar på, geografisk plats, kön och ålderssegment etc. lämnas ut till tredje part i den utsträckning som denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter det rör sig om i avsnittet om “Cookies” ovan. Informationen används för att rikta reklam. Vi använder också ett antal tredje parter för att lagra och bearbeta data. Dessa tredje parter behandlar endast uppgifter för vår räkning och får inte använda dem för egna ändamål. Utlämnande av personuppgifter såsom namn och e-post etc. kommer endast att ske om du samtycker till det. Vi använder endast personuppgiftsbiträden inom EU eller i länder som kan erbjuda ett adekvat skydd för dina uppgifter.

 

Insyn och klagomål

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan också när som helst invända mot användningen av dina uppgifter. Du kan också återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du också kontakta den danska dataskyddsmyndigheten.

 

Utgivare

Webbplatsen ägs och publiceras av: Webvækst ApS

E-post: kontakt@betrlinks.dk